Najważniejsze informacje o pracy notariusza

Znajdziesz tu artykuły dotyczące istoty i znaczenia aktów notarialnych oraz ważnych aspektów związanych z księgami wieczystymi.

Konsorcjum: współpraca dla realizacji wspólnych celów

Konsorcjum to porozumienie między samodzielnymi podmiotami (przedsiębiorcami, organizacjami czy instytucjami),

Czytaj więcej

Akty notarialne - istota i znaczenie w naszym systemie prawnym

Akty notarialne to dokumenty sporządzone przez notariusza, który jest funkcjonariuszem publicznym mającym upra

Czytaj więcej

Najważniejsze informacje o księgach wieczystych

Księgi wieczyste to system ewidencji prawa własności nieruchomości oraz ograniczonych praw rzeczowych (np. słu

Czytaj więcej