Akty notarialne - istota i znaczenie w naszym systemie prawnym

akty notarialne

Akty notarialne to dokumenty sporządzone przez notariusza, który jest funkcjonariuszem publicznym mającym uprawnienia do sporządzania aktów notarialnych. W polskim systemie prawnym akty notarialne pełnią ważną rolę, ponieważ są wymagane w przypadku wielu czynności prawnych, które mają istotne znaczenie dla stron. W niniejszym artykule omówimy istotę aktów notarialnych, ich rodzaje oraz sytuacje, w których są one wymagane.

Rodzaje aktów notarialnych

Akt notarialny - to najbardziej rozpowszechniony rodzaj aktu notarialnego, który zawiera treść czynności prawnej dokonywanej przez strony przed notariuszem. Akt notarialny jest wymagany m.in. w przypadku zawierania umowy sprzedaży nieruchomości, umowy spółki cywilnej, umowy darowizny nieruchomości czy testamentu notarialnego.

Protokół notarialny - jest to dokument, w którym notariusz odnotowuje przebieg określonego postępowania, np. walnego zgromadzenia spółki, licytacji, czy otwarcia testamentu. Protokół notarialny może być sporządzany na życzenie stron lub na mocy przepisów prawa.

Zaświadczenie notarialne - to dokument, w którym notariusz stwierdza określone zdarzenie, stan rzeczy, czy prawo. Przykładem zaświadczenia notarialnego może być potwierdzenie autentyczności podpisu na dokumencie.

Czynności prawne wymagające aktu notarialnego

W polskim systemie prawnym istnieje wiele czynności prawnych, dla których wymagane jest sporządzenie aktu notarialnego. Oto niektóre z nich:

Zalety aktów notarialnych

Akty notarialne mają szereg zalet, które przekładają się na bezpieczeństwo i pewność stron czynności prawnych.

Najnowsze posty

Jak przebiega rekrutacja pracowników z Ukrainy? Niezbędne formalności i najważniejsze dokumenty

Pracodawcy chętnie zatrudniają osoby zza wschodniej granicy, a żeby robić to szybko i skutecznie, często korzy

Czytaj więcej

Ryczałt a kredyt hipoteczny – czy należy rozważyć zmianę opodatkowania? Odpowiadamy!

Zdaniem części osób ryczałt i kredyt hipoteczny to dwa różne światy. Uzyskanie finansowania wcale nie musi być

Czytaj więcej

Rola sędziego w wymiarze sprawiedliwości

Rola sędziego w wymiarze sprawiedliwości jest niezwykle istotna, ponieważ to od jego decyzji zależy los osób u

Czytaj więcej

Etapy postępowania sądowego

Postępowanie sądowe jest złożonym procesem, który obejmuje szereg faz i etapów, mających na celu zapewnienie s

Czytaj więcej

Orzecznictwo - orzeczenia sądowe, precedensy i interpretacje prawa

Orzecznictwo to zbiór orzeczeń wydanych przez sądy, które odgrywają kluczową rolę w procesie stosowania i inte

Czytaj więcej

Zakres obowiązków prokuratora w polskim systemie prawnym

Prokurator pełni kluczową rolę w procesie sądowym. Jako przedstawiciel oskarżenia, jest odpowiedzialny za ścig

Czytaj więcej