Jak przebiega rekrutacja pracowników z Ukrainy? Niezbędne formalności i najważniejsze dokumenty

Rekrutacja Pracowników z Ukrainy

Pracodawcy chętnie zatrudniają osoby zza wschodniej granicy, a żeby robić to szybko i skutecznie, często korzystają ze wsparcia agencji pracy. Co jeszcze sprawia, że tak chętnie wybierają właśnie tę ścieżkę poszukiwania pracowników? Powodem są przepisy i procedury, które mogą być skomplikowane dla przedsiębiorców. Dzięki wsparciu profesjonalistów firma nie musi martwić się skomplikowanymi, ciągle zmieniającymi się, aktami prawnymi.

Jak zarejestrować pracownika z Ukrainy?

Polscy przedsiębiorcy mogą pogubić się w przepisach dotyczących zatrudniania obcokrajowców. Szczególnie firmy z sektora MŚP mają niewielką wiedzę i doświadczenie w zakresie procedur i zasad przyjmowania do pracy cudzoziemców, w tym obywateli Ukrainy.

Właśnie dlatego agencje pracy, takie np. KONO, wspierają firmy w tym procesie. Dzięki temu pracownicy z Ukrainy mogą w dużo prostszy i szybszy sposób stać się częścią polskich organizacji.

Warto wspomnieć, że dla obywateli Ukrainy nasze przepisy też często nie są zrozumiałe i niejednokrotnie mogą mieć oni problem z komunikacją z polskimi urzędnikami. Również dlatego dobrze jest skorzystać z pomocy profesjonalnej agencji, dla której rekrutacja pracowników ze wschodu to chleb powszedni.

Jakie są formalne wymagania potrzebne do zatrudnienia pracownika z Ukrainy?

Według informacji zamieszczonych na stronie biznes.gov.pl, w Polsce może pracować każdy obywatel Ukrainy, który przebywa legalnie na terenie naszego kraju i ma ważny tytuł pobytowy lub przybył legalnie na terytorium Polski po 24 lutym 2022 roku z obszaru Ukrainy i deklaruje zamiar pozostania w naszym kraju.

Warto też wiedzieć, że pracowników ze wschodu można zatrudnić na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Bardzo ważne jest, aby cudzoziemiec posiadał paszport, który często jest jedynym dokumentem potwierdzającym tożsamość. Sporo użytecznych informacji o zatrudnianiu pracowników z Ukrainy znajdziesz na tej stronie: https://kono.jobs/pracownicy-z-ukrainy/.

Aby podpisać umowę z pracodawcą, musi mieć on dokument potwierdzający pobyt, a także powinien mieć nadany numer PESEL. Umowę, którą stworzymy, należy przygotować w dwóch językach. Najlepiej, jeśli zostanie przetłumaczona i potwierdzona przez tłumacza biegłego. Następnie pracownik z Ukrainy powinien zostać zgłoszony do ZUS‑u.

Należy pamiętać, że osoby z Ukrainy, które zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, mają takie same prawa, jak polscy pracownicy. Przysługuje im urlop, dni wolne od pracy, wynagrodzenie zgodne z polskimi przepisami, a także ochrona socjalna.

Pracownicy ci mogą być też wysyłani na szkolenia. Warto też dodać, że przed podjęciem pracy muszą przejść odpowiednie przeszkolenie BHP oraz mieć ważne badania lekarskie lub badania specjalistyczne, które w przypadku niektórych zawodów są wymagane.

Wsparcie agencji pracy w procesie rekrutacji

Firmy, które decydują się na współpracę z agencją pracy w zakresie zatrudnienia pracowników spoza granic naszego kraju, otrzymują przeważnie pełne wsparcie na każdym etapie tego procesu. Przede wszystkim agencja pomaga osobom z Ukrainy ze wszystkimi formalnościami, które ci muszą wypełnić w naszym kraju.

Osoby z agencji niejednokrotnie odwiedzają urzędy wraz z przyszłymi pracownikami, by pomóc im poradzić sobie z komunikacją i biurokracją. Dodatkowo to po stronie agencji leży przygotowanie niezbędnej do zatrudnienia dokumentacji, w tym umów. To tylko część zadań, które specjaliści biorą na swoje barki.

Najnowsze posty

Ryczałt a kredyt hipoteczny – czy należy rozważyć zmianę opodatkowania? Odpowiadamy!

Zdaniem części osób ryczałt i kredyt hipoteczny to dwa różne światy. Uzyskanie finansowania wcale nie musi być

Czytaj więcej

Rola sędziego w wymiarze sprawiedliwości

Rola sędziego w wymiarze sprawiedliwości jest niezwykle istotna, ponieważ to od jego decyzji zależy los osób u

Czytaj więcej

Etapy postępowania sądowego

Postępowanie sądowe jest złożonym procesem, który obejmuje szereg faz i etapów, mających na celu zapewnienie s

Czytaj więcej

Orzecznictwo - orzeczenia sądowe, precedensy i interpretacje prawa

Orzecznictwo to zbiór orzeczeń wydanych przez sądy, które odgrywają kluczową rolę w procesie stosowania i inte

Czytaj więcej

Zakres obowiązków prokuratora w polskim systemie prawnym

Prokurator pełni kluczową rolę w procesie sądowym. Jako przedstawiciel oskarżenia, jest odpowiedzialny za ścig

Czytaj więcej