Jak długo może potrwać osiągnięcie ugody w sprawie obrażeń ciała?

Uraz osobisty może być niszczący, nie tylko dla Twojego zdrowia, ale również dla Twoich finansów. Jeżeli nie jesteś w stanie pracować przez dłuższy czas, opłacenie rachunków może być bardzo trudne. Leczenie urazów może być...

Zobacz więcej
 

Jaka jest wartość przyszłej opieki medycznej w przypadku roszczeń z tytułu obrażeń ciała?

Wydatki medyczne często stanowią znaczną część rozliczenia szkody osobowej lub odszkodowania przyznanego przez ławę przysięgłych. Dzieje się tak często dlatego, że ofiara potrzebuje ciągłej opieki medycznej, nawet po zakończeniu...

Zobacz więcej
 

Porozumienia ugodowe - objaśnienia

Jeżeli zostałeś poszkodowany w wypadku, który został spowodowany przez zaniedbanie innej strony, możesz być uprawniony do otrzymania odszkodowania w ramach roszczenia o odszkodowanie za uszkodzenie ciała. Większość roszczeń z tytułu...

Zobacz więcej

Co się stanie, jeśli ofiara wypadku umrze podczas dochodzenia roszczeń z tytułu obrażeń ciała?

 

Niektóre ofiary obrażeń ciała nie żyją do końca procesu prawnego. Obrażenia, których doznały były tak poważne, że nie były w stanie...

Zobacz więcej

Czy dzieci są traktowane inaczej w roszczeniach z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w lokalu?

 

Często dzieci nie rozumieją, dlaczego coś jest niebezpieczne, dopóki ktoś inny nie odniesie obrażeń lub one same nie doznają obrażeń. Ich...

Zobacz więcej

Poświadczanie kopii wpisów do księgi protokołów notarialnych

 

Niekiedy notariusz może otrzymać od społeczeństwa prośbę o kopię lub uwierzytelnioną kopię jednej lub więcej czynności notarialnych...

Zobacz więcej

Notarialne poświadczanie uprzednio podpisanych dokumentów

 

Zdarza się, że jako notariuszowi zostanie przedstawiony do notarialnego poświadczenia dokument, który został wcześniej podpisany. Może się...

Zobacz więcej

Notariat dla osób niewidomych i niepiśmiennych

 

Większość czynności notarialnych wykonywanych przez notariusza dotyczy osób podpisujących, które są kompetentne, rozumieją treść dokumentu...

Zobacz więcej

Czy świadek notarialny może mieć interes finansowy w dokumencie notarialnym?

 

Rola notariusza w społeczeństwie jest niezwykle istotna. Kiedy notariusz umieszcza swoją pieczęć i podpis na dokumencie, odbiorca dokumentu lub...

Zobacz więcej