Oskarżenia publiczne i prywatne w polskim systemie sądowym

Oskarżenie publiczne i prywatne

W polskim systemie sądowym wyróżniamy dwa rodzaje oskarżeń: publiczne i prywatne. Oba mają swoje podstawy w kodeksach karnych oraz są związane z różnymi rodzajami czynów zabronionych. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej zagadnieniu przestępstw i wykroczeń, a także omówimy klasyfikację przestępstw oraz zasady oskarżenia publicznego i prywatnego.

Wykroczenia: mniejszy ciężar szkodliwości społecznej

Wykroczenie to czyn zawiniony, społecznie szkodliwy o mniejszym ładunku społecznej szkodliwości, niż przestępstwo, zagrożony przez ustawę obowiązującą w momencie jego popełnienia karą. Wykroczenia są łagodniej sankcjonowane, co wynika z ich mniejszej szkodliwości społecznej.

Przestępstwa: większa szkodliwość społeczna i surowsze kary

Przestępstwo to czyn społecznie niebezpieczny, określony w ustawie, zawiniony oraz zabroniony pod groźbą kary przez ustawę, która obowiązuje w momencie jego popełnienia. Przestępstwa mają większy ładunek społecznej szkodliwości niż wykroczenia, dlatego są znacznie bardziej surowo karane.

Klasyfikacja przestępstw według różnych kryteriów

Przestępstwa można klasyfikować według różnych kryteriów, takich jak:

Przestępstwa publicznoskargowe: ścigane z oskarżenia publicznego

Przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, zwane publicznoskargowym, jest egzekwowane przez właściwą instytucję – oskarżyciela publicznego. Dochodzenie w sprawie takiego przestępstwa może być prowadzone na podstawie wniosku od uprawnionej osoby, jak na przykład w sytuacji kradzieży na niekorzyść bliskiej osoby, albo z inicjatywy urzędu, bez konieczności składania wniosku, jak to ma miejsce przy wywołaniu katastrofy. Aby uznać przestępstwo za wnioskowe, musi to być jasno określone w przepisie prawnym.

Przestępstwa prywatnoskargowe: ścigane z oskarżenia prywatnego

Przestępstwo typu prywatnoskargowego podlega ściganiu na podstawie oskarżenia prywatnego. Proces rozpoczyna się, gdy poszkodowany wnosi indywidualny akt oskarżenia, jak na przykład w sytuacji znieważenia czy uszkodzenia nietykalności fizycznej. Aby uznać dane przestępstwo za prywatnoskargowe, konieczne jest oparcie się na określonym przepisie prawnym.

Ważne zasady prawa karnego

W prawie karnym obowiązują ważne zasady, które należy uwzględnić przy analizie przestępstw i wykroczeń:

  1. Lex retro non agit: prawo nie działa wstecz. Oznacza to, że czyn jest karalny tylko wtedy, gdy był zabroniony przez ustawę obowiązującą w momencie jego popełnienia.
  2. Nullum crimen sine lege: nie ma przestępstwa bez ustawy. To zasada, która gwarantuje, że nie można karać za czyn, który nie jest zabroniony przez ustawę.
  3. Zakaz reformationis in peius: zakaz pogarszania sytuacji strony odwołującej się. Zasada ta ma na celu zapewnienie, że podczas postępowania odwoławczego nie może dojść do pogorszenia sytuacji procesowej strony, która się odwołała.

Najnowsze posty

Jak przebiega rekrutacja pracowników z Ukrainy? Niezbędne formalności i najważniejsze dokumenty

Pracodawcy chętnie zatrudniają osoby zza wschodniej granicy, a żeby robić to szybko i skutecznie, często korzy

Czytaj więcej

Ryczałt a kredyt hipoteczny – czy należy rozważyć zmianę opodatkowania? Odpowiadamy!

Zdaniem części osób ryczałt i kredyt hipoteczny to dwa różne światy. Uzyskanie finansowania wcale nie musi być

Czytaj więcej

Rola sędziego w wymiarze sprawiedliwości

Rola sędziego w wymiarze sprawiedliwości jest niezwykle istotna, ponieważ to od jego decyzji zależy los osób u

Czytaj więcej

Etapy postępowania sądowego

Postępowanie sądowe jest złożonym procesem, który obejmuje szereg faz i etapów, mających na celu zapewnienie s

Czytaj więcej

Orzecznictwo - orzeczenia sądowe, precedensy i interpretacje prawa

Orzecznictwo to zbiór orzeczeń wydanych przez sądy, które odgrywają kluczową rolę w procesie stosowania i inte

Czytaj więcej

Zakres obowiązków prokuratora w polskim systemie prawnym

Prokurator pełni kluczową rolę w procesie sądowym. Jako przedstawiciel oskarżenia, jest odpowiedzialny za ścig

Czytaj więcej