Akt notarialny

 

Dlaczego notariusz wydaje wypis aktu?

Akty notarialne wymagają szczegółowej znajomości prawa i zagadnień, których dotyczą. Dlatego spisuje się je pod okiem notariusza, który dopilnowuje, by wszyscy zainteresowani dobrze wiedzieli, o czym jest mowa w akcie. Niekiedy można się zastanawiać, dlaczego notariusz wydał wypis...

Zobacz więcej
 

Różnice pomiędzy oryginałem, a wypisem aktu notarialnego

Niekiedy po spisaniu aktu notarialnego w kancelarii klientowi zależy na otrzymaniu tego aktu na własny użytek, na przykład po to, by okazać go w urzędzie. Odbiera akt i po wyjściu z kancelarii stwierdza, że otrzymał wypis dokumentu. Wraca więc do kancelarii i próbuje przekonać...

Zobacz więcej
 

Uchylenie aktu poświadczenia dziedziczenia i jego specyfika

W pewnych okolicznościach można uchylić akt poświadczenia dziedziczenia, choć konieczne jest przestrzeganie określonych wytycznych, aby decyzja ta była uznana za obowiązującą w świetle prawa. Przypadki, kiedy akt taki może zostać uchylony, zostały wymienione w ustawie...

Zobacz więcej