Najem okazjonalny i jego specyfika

Choć termin ten większości z nas wydaje się znajomy, wypada podkreślić, że o najmie okazjonalnym mówimy od niedawna. Do porządku prawnego wprowadzono go dopiero w roku 2009 wraz z wejściem w życie nowych przepisów, których celem...

Zobacz więcej
 

PCC w kontekście zakupu ziemi rolnej

Gdy mamy do czynienia z zakupem ziemi rolnej po to, aby utworzyć gospodarstwo o powierzchni co najmniej 11 hektarów, jesteśmy zwolnieni z podatku od czynności cywilnoprawnych. Taka sama sytuacja ma miejsce wówczas, gdy zakup prowadzi do...

Zobacz więcej
 

Testament u notariusza – koszt, formalności

Wielu klientów w kancelarii notarialnej zjawia się po to, by spisać testament. Są oczywiście zainteresowani kosztem sporządzenia takiego dokumentu. Warto zapoznać się z wyceną testamentu jeszcze przed wizytą w wybranej kancelarii. Oto...

Zobacz więcej

Podstawowa wiedza o pełnomocnictwach

 

Jeśli chcemy upoważnić kogoś, by wykonywał w naszym imieniu czynności, które możemy wykonywać tylko osobiście, potrzebne będzie...

Zobacz więcej

Jakie formy umowy są przewidziane przez polskie prawo?

 

Wiele osób zastanawia się nad tym, czy każda umowa musi być zawierana na piśmie. Niejednokrotnie jesteśmy przy tym zdumieni dowiadując...

Zobacz więcej

Dlaczego notariusz wydaje wypis aktu?

 

Akty notarialne wymagają szczegółowej znajomości prawa i zagadnień, których dotyczą. Dlatego spisuje się je pod okiem notariusza, który...

Zobacz więcej

Jakie czynności wykonuje kancelaria notarialna?

 

Przedstawiciele zawodów prawniczych wykonują przede wszystkim usługi prawnicze. W przypadku notariusza jest jednak inaczej. On wykonuje tak...

Zobacz więcej

Relacje pomiędzy taksą notarialną a podatkami przy zakupie mieszkania

 

Kwestia pobierania opłat przez notariuszy przy czynnościach prawnych związanych z zakupem mieszkania może się wydawać niejasna. Nieprawdą...

Zobacz więcej

Czy u notariusza można płacić kartą?

 

Pracownicy kancelarii notariackich bardzo często muszą odpowiadać na pytanie dotyczące preferowanej przez nich formy płatności i...

Zobacz więcej