Porady

 

Porozumienia ugodowe - objaśnienia

Jeżeli zostałeś poszkodowany w wypadku, który został spowodowany przez zaniedbanie innej strony, możesz być uprawniony do otrzymania odszkodowania w ramach roszczenia o odszkodowanie za uszkodzenie ciała. Większość roszczeń z tytułu obrażeń ciała jest rozstrzygana poza sądem...

Zobacz więcej
 

Notarialne poświadczanie dokumentów w językach obcych

Jednym z kluczy do akceptowalnego i dokładnego notarialnego uwierzytelnienia jest jasna komunikacja pomiędzy podpisującym a notariuszem. Nawet jeśli różne jurysdykcje mogą się różnić w takich kwestiach, jak dopuszczalność notarialnego poświadczenia dla członka rodziny lub...

Zobacz więcej