Pełnomocnictwo notarialne

 

Poświadczanie kopii wpisów do księgi protokołów notarialnych

Niekiedy notariusz może otrzymać od społeczeństwa prośbę o kopię lub uwierzytelnioną kopię jednej lub więcej czynności notarialnych, które notariusz uprzednio dokonał i zapisał w swoim dzienniku notarialnym (zwanym również księgą zapisów, rejestrem lub dziennikiem). Na przykład...

Zobacz więcej
 

Notarialne poświadczanie uprzednio podpisanych dokumentów

Zdarza się, że jako notariuszowi zostanie przedstawiony do notarialnego poświadczenia dokument, który został wcześniej podpisany. Może się tak zdarzyć, ponieważ osoba podpisująca uważa, że jest dokładna, wypełniając wszystkie pola i podpisując dokument przed spotkaniem z...

Zobacz więcej