Notariusz - ABC wiedzy

 

Notariat dla osób niewidomych i niepiśmiennych

Większość czynności notarialnych wykonywanych przez notariusza dotyczy osób podpisujących, które są kompetentne, rozumieją treść dokumentu i są w stanie podpisać się swobodnie i dobrowolnie. W rzadkich sytuacjach możesz otrzymać prośbę o dokonanie czynności notarialnej od klienta...

Zobacz więcej
 

Czy świadek notarialny może mieć interes finansowy w dokumencie notarialnym?

Rola notariusza w społeczeństwie jest niezwykle istotna. Kiedy notariusz umieszcza swoją pieczęć i podpis na dokumencie, odbiorca dokumentu lub instytucja przyjmująca automatycznie zakłada, że notariusz prawidłowo wykonał swoje obowiązki. Oznacza to, że notariusz zachował...

Zobacz więcej