Czy świadek notarialny może mieć interes finansowy w dokumencie notarialnym?

8 marca 2021

Rola notariusza w społeczeństwie jest niezwykle istotna. Kiedy notariusz umieszcza swoją pieczęć i podpis na dokumencie, odbiorca dokumentu lub instytucja przyjmująca automatycznie zakłada, że notariusz prawidłowo wykonał swoje obowiązki. Oznacza to, że notariusz zachował bezstronność, wykonywał obowiązki notarialne zgodnie z prawem państwowym i działał z najwyższą uczciwością.


W związku z tym, wszyscy notariusze rozumieją, że nie wolno im notarialnie poświadczać żadnych dokumentów, w których mają interes, finansowy lub korzyści. W związku z tym, gdy dokument wymaga podpisu świadka (może się to zdarzyć na przykład w przypadku dokumentów dotyczących nieruchomości, które są wykonywane w celu rejestracji w stanie, który wymaga świadków lub gdy główny sygnatariusz dokumentu nie posiada żadnej formy akceptowalnej identyfikacji), te same ograniczenia muszą być nałożone na świadka, jak i na notariusza.

Świadkowie nie powinni mieć żadnego interesu w transakcji. Dlatego też świadek (świadkowie) nie może (nie mogą) czerpać żadnych obecnych lub przyszłych korzyści lub zysków finansowych wynikających z transakcji. Chociaż przepisy prawa o notariacie niekoniecznie bezpośrednio odnoszą się do tej kwestii, notariusz musi zapewnić, w miarę swoich możliwości, że transakcja została przeprowadzona prawidłowo i uczciwie, nie pozostawiając miejsca na przyszłe zobowiązania lub wyzwania prawne. W związku z tym nie należy wybierać krewnych głównego podpisującego do roli świadków transakcji, gdyż może to przynieść w przyszłości nieoczywiste korzyści lub zyski finansowe. Sąsiedzi i współpracownicy są dobrymi świadkami, a jeśli nie chodzi o weryfikację tożsamości, wystarczy obca osoba. W takim przypadku świadek po prostu oświadcza swoim podpisem, że był świadkiem podpisania dokumentu przez osobę, która go podpisała. Zaleca się notariuszom, aby świadkowie podpisywali ich dzienniki lub księgi notarialne wraz z głównym sygnatariuszem. W każdy sposób należy dołożyć starań, aby zachować integralność transakcji. Jest to ten rodzaj rozsądnej staranności, który zapewni ochronę notariusza - i głównego podpisującego - jeśli transakcja zostanie kiedykolwiek zakwestionowana lub zbadana w postępowaniu prawnym.

Autor

Wiktor Czerniak

Redakcja gtk-adwokaci.pl

To może Cię zainteresować