Kto może być odpowiedzialny za wypadek spowodowany nagłym wypadkiem medycznym?

20 kwietnia 2021

Kiedy dochodzi do wypadku samochodowego, ustalenie winy jest zazwyczaj proste. Ogólnie rzecz biorąc, jeden kierowca jest niedbały i powoduje wypadek po przejechaniu na czerwonym świetle lub znaku stopu, jadąc zbyt blisko, nieprawidłowo zmieniając pas ruchu, przekraczając prędkość, itp.

Kierowcy, którzy spowodowali wypadek mogą zaprzeczać swojej winie lub próbować obwiniać drugiego kierowcę za wypadek. Ale co zrobić, jeśli kierowca twierdzi, że przyczyną wypadku był nagły wypadek medyczny?

Jest kilka rzeczy, które należy rozważyć, gdy kierowca, który spowodował wypadek twierdzi, że nagły wypadek medyczny jest przyczyną wypadku, w tym prawo jazdy w stanie, w którym wypadek miał miejsce.

Doktryna nagłego wypadku

Prawo oferuje ochronę kierowcom, którzy powodują wypadek z powodu nagłego wypadku medycznego. Jeśli kierowca stracił przytomność z powodu nieprzewidzianego nagłego wypadku medycznego i z powodu jego lub jej utraty stracił kontrolę nad pojazdem i spowodował wypadek, może zostać ustalone, że kierowca nie działał niedbale, dlatego jego lub jej ubezpieczenie nie jest odpowiedzialne za szkody.

Jednakże, powoływanie się na tę obronę wiąże się z odpowiedzialnością, w tym koniecznością udowodnienia, że nagły wypadek medyczny był nagły i nieprzewidziany.

Udowodnienie, że nagły wypadek medyczny był nieprzewidziany

Kiedy kierowca powołuje się na doktrynę nagłego wypadku, aby uniknąć odpowiedzialności, ciężar dowodu przechodzi na niego. Oznacza to, że kierowca musi teraz udowodnić, że rzeczywiście doznał nieprzewidzianego, lub nieprzewidywalnego, nagłego wypadku medycznego i nie dopuścił się zaniedbania.

Różni się to od zwykłej sprawy o uszkodzenie ciała, ponieważ zazwyczaj ciężar dowodu spoczywa na osobie składającej wniosek o odszkodowanie i musi ona udowodnić za pomocą przeważającej liczby dowodów, że jej obrażenia zostały spowodowane przez zaniedbanie innego kierowcy.

Udowodnienie, że incydentu nie można było przewidzieć oznacza, że dana osoba musi udowodnić, że nie miała żadnego sposobu, aby wiedzieć, że nagły wypadek medyczny w ogóle nastąpi. Może to być udowodnione poprzez wykazanie, że dana osoba nie miała w przeszłości żadnych problemów medycznych lub, jeśli tak było, lekarz zezwolił jej na prowadzenie pojazdu.

Osoba, która ma znaną niepełnosprawność może nie być w stanie powołać się na ten argument, ponieważ jej stan był znany przed wypadkiem i dlatego nie był to nieprzewidywalny nagły przypadek medyczny.

ból w klatce piersiowej

Kto jest potencjalnie odpowiedzialny za szkody?

Jeżeli kierowca może z powodzeniem powołać się na doktrynę nagłego wypadku jako obronę, może nie być pociągnięty do odpowiedzialności za wypadek, a zatem jego firma ubezpieczeniowa nie będzie musiała płacić za jakiekolwiek szkody.

W tym miejscu sytuacja może się skomplikować dla ofiary wypadku, która została poszkodowana w wyniku wypadku, co oznacza, że po wypadku, firma ubezpieczeniowa osoby uznanej za odpowiedzialną za wypadek jest tą, która płaci. Ale jeśli nikt nie jest odpowiedzialny, kto płaci za obrażenia ofiary?

Jedną z opcji jest skorzystanie z własnej polisy ubezpieczeniowej, która jest opcjonalnym dodatkiem do wymaganego przez państwo minimum ubezpieczenia od odpowiedzialności za szkody cielesne i majątkowe. Pozwoliłoby to Państwu na złożenie wniosku o pokrycie kosztów leczenia, utraconych zarobków i innych szkód związanych z obrażeniami odniesionymi przez Państwa po wypadku.

Porozmawiaj z kompetentnym adwokatem

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich uczestniczył w wypadku, w którym drugi kierowca twierdzi, że miał nagłą chorobę przed wypadkiem, zadzwoń do adwokata specjalizującego się w wypadkach samochodowych, aby omówić swoje prawa.

Autor

Sebastian Owczyński

Redakcja gtk-adwokaci.pl

To może Cię zainteresować