Złożenie pozwu o odszkodowanie za nieumyślne spowodowanie śmierci przez COVID-19

24 marca 2021

Jeśli uważasz, że Twoja bliska osoba została zarażona wirusem COVID-19 i zmarła z powodu zaniedbania lub nieostrożnego działania innej osoby, jesteśmy gotowi pomóc.

Oferujemy wstępną konsultację prawną, która jest całkowicie bezpłatna dla Ciebie. Jest to okazja dla Państwa, aby dowiedzieć się, czy mogą mieć Państwo uzasadnioną sprawę, jak również, aby uzyskać odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące złożenia pozwu o stwierdzenie zgonu w wyniku działania COVID-19. Nie ma obowiązku korzystania z naszych usług, jednakże, jeśli będziemy Państwa reprezentować, to na zasadzie kontraktu. Oznacza to, że nie zapłacą nam Państwo nic, jeśli nie uzyskamy odszkodowania w Państwa imieniu.

Jak zaniedbanie może wpłynąć na Twoje ryzyko narażenia na COVID-19

Najbardziej narażoną populacją podczas tej pandemii były, jak można się było spodziewać, osoby starsze, pensjonariusze domów opieki, osoby z chorobami podstawowymi i pracownicy fizyczni.

Podstawowi pracownicy

Pracownicy, którzy kontynuowali pracę przez cały czas trwania pandemii zachorowali na wirusa. Większość z tych osób, zwłaszcza pracownicy pierwszej linii, rozumiała, że ich praca zwiększa ryzyko zakażenia.

Inni pracownicy zostali narażeni na kontakt z wirusem COVID-19 z powodu zaniedbania pracodawcy. Jeśli pracodawca nie podjął rozsądnych kroków w celu ochrony pracowników, takich jak wdrożenie protokołów i wytycznych wydanych przez CDC, to możesz mieć podstawy do roszczenia z tytułu nieumyślnego spowodowania śmierci przez COVID-19.

Konkretne akty zaniedbania popełnione przez pracodawcę mogą obejmować:

 • Niedostarczenie wystarczającego ostrzeżenia o zwiększonym ryzyku zarażenia się
 • Zaniedbanie zapewnienia pracownikom środków ochrony osobistej (PPE)
 • Niewdrożenie środków ochronnych w miejscu pracy, takich jak dystans społeczny
 • Zaniedbanie wdrożenia codziennych badań temperatury i stanu zdrowia wszystkich pracowników
 • Zaniedbanie egzekwowania polityki dotyczącej pozostawania w domu w przypadku choroby
 • Zaniedbanie regularnego czyszczenia i dezynfekcji miejsc pracy
 • Zaniedbanie zapewnienia pracownikom dodatkowych środków zapobiegawczych, takich jak środki odkażające do rąk na bazie alkoholu
 • Niepoinformowanie pracowników o innych współpracownikach, którzy zarazili się wirusem COVID-19

Mieszkańcy domów opieki

W Polsce jest około 3 100 domów opieki, domów spokojnej starości i ośrodków opieki długoterminowej. Mieszkańcy tych placówek są już bardziej narażeni na infekcje ze względu na wiek i inne schorzenia. Ryzyko to jest jednak dodatkowo zwiększone przez konieczność codziennej interakcji z opiekunami, którzy zapewniają zarówno opiekę osobistą jak i medyczną.

Administratorzy w domach opieki i domach pomocy społecznej mają obowiązek opieki nad mieszkańcami, którzy są pod ich opieką. Ten obowiązek opieki obejmuje szybkie działanie i podjęcie rozsądnych kroków, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się COVID-19, takich jak:

 • Natychmiastowe odizolowanie mieszkańców, którzy ulegli zakażeniu
 • Ciągłe badania osób odwiedzających i personelu medycznego
 • Zamknięcie dostępu do wspólnych pomieszczeń
 • Przestrzeganie najlepszych praktyk dezynfekcji pomieszczeń wspólnych, sprzętu i pomieszczeń mieszkalnych rezydentów
 • Szkolenie, wdrażanie i egzekwowanie właściwej higieny rąk
 • Używanie środków odkażających do rąk na bazie alkoholu i zakładanie PPE przed opieką nad pacjentem.
 • Przestrzeganie dodatkowych protokołów dotyczących zapobiegania zakażeniom
 • Egzekwowanie zasad dla opiekunów; wymaganie od nich, aby poszli do domu lub zostali w domu, jeśli są chorzy.

Kto może być uprawniony do złożenia pozwu?

Prawo ogranicza, kto może być uprawniony do dochodzenia roszczenia z tytułu bezprawnej śmierci w imieniu bliskiej osoby. Ci, którzy mogą się kwalifikować to:

 • Małżonek
 • Wszystkie dzieci zmarłego, które przeżyły
 • Żyjący rodzic lub opiekun
 • Osobisty przedstawiciel zmarłego
 • przedstawiciel osobisty zmarłego dziecka, małżonka, rodzica lub opiekuna

Jeśli zmarły jest dzieckiem, wtedy każde z jego rodziców - lub opiekun prawny - może być uprawniony do złożenia pozwu o bezprawną śmierć COVID-19.

Odzyskiwanie odszkodowań

Odszkodowanie z tytułu bezprawnej śmierci COVID-19 może obejmować niektóre z następujących rodzajów rekompensaty:

 • Koszty medyczne związane z nagłym wypadkiem i ostateczną opieką nad zmarłym
 • Utracony dochód i inne świadczenia, które zmarły mógłby uzyskać, gdyby przeżył wirusa
 • Koszty pogrzebu i pochówku
 • Koszty prawne związane z powództwem cywilnym w sprawie o bezprawną śmierć
 • Ból i cierpienie, którego zmarły doznał przed śmiercią

Skontaktuj się z naszymi wykwalifikowanymi prawnikami, aby uzyskać pomoc w sprawie Twojego potencjalnego roszczenia

Uzyskanie dowodów w sprawie o odszkodowanie z tytułu nieumyślnego spowodowania śmierci w wyniku zakażenia wirusem COVID-19 może być trudne, zwłaszcza że niektórzy pracownicy służby zdrowia i organizacje mogą otrzymać immunitet za opiekę świadczoną w ramach pandemii COVID-19. Jednakże, prawo immunitetowe nie chroni osób lub organizacji przed odpowiedzialnością cywilną, jeżeli istnieją dowody na rażące zaniedbanie lub umyślne, lekkomyślne wykroczenie.

Jeśli uważasz, że Twój bliski został zarażony koronawirusem w wyniku zaniedbania ze strony innej osoby, zdecydowanie zalecamy, abyś zwrócił się o pomoc prawną do doświadczonego prawnika specjalizującego się w sprawach dotyczących nieumyślnego spowodowania śmierci.

Nasi zaufani prawnicy specjalizujący się w sprawach dotyczących bezprawnej śmierci mogą sprawdzić okoliczności Twojego potencjalnego roszczenia i określić, czy możesz mieć opcje prawne. Nasze wstępne konsultacje są całkowicie bezpłatne i nie pobieramy żadnych opłat ani z góry, ani w czasie, gdy Cię reprezentujemy. Płacisz nam tylko wtedy, gdy odzyskamy odszkodowanie w imieniu Twojej bliskiej osoby.

Autor

Wiktor Czerniak

Redakcja gtk-adwokaci.pl

To może Cię zainteresować