Jak długo może potrwać osiągnięcie ugody w sprawie obrażeń ciała?

23 marca 2021

Uraz osobisty może być niszczący, nie tylko dla Twojego zdrowia, ale również dla Twoich finansów. Jeżeli nie jesteś w stanie pracować przez dłuższy czas, opłacenie rachunków może być bardzo trudne. Leczenie urazów może być również bardzo kosztowne, a Ty nie otrzymasz odszkodowania na pokrycie tych rachunków dopóki Twoje roszczenie nie zostanie zakończone. Dlatego też ofiary wypadków często chcą wiedzieć jak długo potrwa rozpatrzenie ich roszczenia.

Nie ma ustalonego harmonogramu dla roszczenia o odszkodowanie za obrażenia cielesne. To może być rozwiązany w ciągu kilku miesięcy lub może to potrwać dłużej. Jeśli twój prawnik musi złożyć pozew, ponieważ firma ubezpieczeniowa odmówiła ci roszczenia, może to zająć więcej niż rok, aby zakończyć sprawę.

Poniżej dowiesz się, jakie kroki mogą być zaangażowane w Twoją sprawę i jak długo każdy z nich może potrwać. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Twojego roszczenia, zadzwoń do prawnika, aby umówić się na bezpłatną konsultację prawną. Nie ma żadnych opłat z góry lub zobowiązań za posiadanie jednego z prawników zajmujących się obrażeniami osobistymi, aby dochodzić odszkodowania w Twoim imieniu. Oznacza to, że nie ponosisz żadnego ryzyka.

Kroki w procesie prawnym

Chociaż każda sprawa jest inna, większość spraw przechodzi przez pewne etapy zanim zostaną rozwiązane.

Uzyskanie pomocy medycznej

Pierwszym krokiem jest zazwyczaj uzyskanie przez ofiarę opieki medycznej po wypadku. Ważne jest, aby otrzymać leczenie tak szybko po wypadku, jak to możliwe. Pomaga to w powiązaniu obrażeń z wypadkiem i może zapobiec pogorszeniu się stanu obrażeń.

Zgłaszanie roszczeń/kontakt z prawnikiem

Po otrzymaniu opieki nad obrażeniami ciała, niektórzy poszkodowani dzwonią do adwokata, a inni mogą złożyć wniosek o odszkodowanie z ubezpieczenia. Kontaktując się z prawnikiem, mogą Państwo omówić to, co się stało, a on lub ona może określić, czy mają Państwo uzasadnione roszczenie. Adwokat może również w Twoim imieniu negocjować z firmą ubezpieczeniową w celu ochrony pełnej wartości Twojego roszczenia.

Po zgłoszeniu roszczenia, firma ubezpieczeniowa może zaproponować ugodę. Jednakże, wszelkie oferty złożone na tak wczesnym etapie procesu są często znacznie poniżej pełnej wartości roszczenia.

Dochodzenie w sprawie wypadku

Jeśli prawnik uzna Państwa roszczenie, przeprowadzi on dochodzenie w sprawie wypadku i rozpocznie obliczanie wartości Państwa szkód. Jednakże, prawnicy zazwyczaj nie żądają odszkodowania dopóki ofiara nie osiągnie punktu maksymalnej poprawy medycznej (MMI). Jest to moment, w którym pacjent jest całkowicie wyleczony lub jego obrażenia nie będą miały szansy na dalszą poprawę, nawet przy zastosowaniu dodatkowego leczenia. Osiągnięcie tego punktu często zajmuje ofiarom wiele miesięcy.

Wystąpienie z żądaniem odszkodowania

Po osiągnięciu stanu MMI, który jest określany przez lekarza, Twój prawnik może zsumować dotychczasowe koszty medyczne. Może on również przejrzeć dokumentację medyczną, aby określić, czy może być konieczne przyszłe leczenie i oszacować jego koszt.

Po obliczeniu pełnej wartości Twojego roszczenia, Twój prawnik może wysłać list z żądaniem do firmy ubezpieczeniowej z prośbą o ugodę. Zazwyczaj jest to tylko punkt wyjścia do negocjacji, a ostateczna ugoda będzie opiewała na inną kwotę.

List z żądaniem zawiera dowody zebrane przez Twojego adwokata, takie jak zdjęcia i inne dokumenty na poparcie Twojej sprawy, takie jak rachunki medyczne.

Negocjacje

Kiedy Twój prawnik wyśle list z żądaniem, firma ubezpieczeniowa ma szansę na odpowiedź. Firma ubezpieczeniowa może zaakceptować żądanie, ale bardziej prawdopodobne jest, że firma ubezpieczeniowa złoży kontrofertę. Obie strony prawdopodobnie będą się spierać zanim dojdą do porozumienia w sprawie wysokości odszkodowania dla poszkodowanego.

Złożenie pozwu sądowego

JEŚLI firma ubezpieczeniowa nie zgodzi się na ugodę zaproponowaną przez Państwa prawnika, wówczas prawnik może złożyć pozew sądowy, aby spróbować odzyskać odszkodowanie. Okres przedawnienia w Arizonie wynosi dwa lata od daty wypadku - jeżeli nie złożysz pozwu w ciągu tych dwóch lat, stracisz do tego prawo.

Jedną z korzyści płynących z zatrudnienia licencjonowanego adwokata jest to, że on lub ona może zapewnić, że pozew zostanie złożony przed upływem czasu. Twój adwokat będzie również na bieżąco z firmą ubezpieczeniową w sprawie przetwarzania roszczenia i odpowiadania na oferty ugodowe. Firmy ubezpieczeniowe często próbują opóźniać i zbliżać się do terminu przedawnienia, jak to tylko możliwe. Dlatego właśnie potrzebujesz doświadczonego prawnika, który będzie ciężko pracował nad wynegocjowaniem ugody, ale który jest przygotowany do złożenia pozwu, jeśli będzie to konieczne.

Zdarza się, że samo złożenie pozwu powoduje, że firma ubezpieczeniowa zgadza się na ugodę. Chcą oni uniknąć dodatkowych kosztów i czasu związanego z pójściem do sądu.

Discovery

Na tym etapie, obie strony proszą się wzajemnie o informacje, aby zbudować swoją sprawę. Na przykład, Państwa prawnik może poprosić o dokumenty lub zdjęcia od firmy ubezpieczeniowej. Firma ubezpieczeniowa prawdopodobnie prześle interrogatoria, które są pisemnymi pytaniami, na które obie strony muszą odpowiedzieć. Może również dojść do zeznań, które są zasadniczo osobistymi rozmowami z osobami zaangażowanymi w sprawę, takimi jak policjanci, świadkowie, lekarze i inni.

Mediacja

Sądy często nakazują obu stronom przejść przez mediację zanim rozpocznie się proces. Mediator spotka się z obiema stronami i spróbuje pomóc im dojść do porozumienia. Jednakże, mediator nie może rozwiązać sprawy samodzielnie, obie strony muszą dojść do porozumienia.

Proces sądowy

Jeśli Twoja sprawa dojdzie do tego punktu, może minąć ponad rok od daty wypadku. Obie strony przedstawiają swoją sprawę, w tym powołują świadków i wygłaszają mowy końcowe. Następnie ława przysięgłych decyduje, czy przyznać odszkodowanie i przypisać winę pozwanemu.

Autor

Sebastian Owczyński

Redakcja gtk-adwokaci.pl

To może Cię zainteresować