Notariat dla osób niewidomych i niepiśmiennych

9 marca 2021

Większość czynności notarialnych wykonywanych przez notariusza dotyczy osób podpisujących, które są kompetentne, rozumieją treść dokumentu i są w stanie podpisać się swobodnie i dobrowolnie. W rzadkich sytuacjach możesz otrzymać prośbę o dokonanie czynności notarialnej od klienta, który jest niewidomy lub niepiśmienny. Jak postąpisz? Czy odmówisz dokonania czynności notarialnej tylko dlatego, że podpisujący nie potrafi czytać? Czy wystarczy, że poprosisz osobę podpisującą o odpowiednią identyfikację i potwierdzisz, że rozumie ona treść dokumentu, a następnie przystąpisz do czynności notarialnej? Jaką ochronę zaoferujesz osobom podpisującym dokumenty, aby zapewnić sprawne i uczciwe przeprowadzenie transakcji?


Przy notarialnym uwierzytelnianiu osób niewidomych lub niepiśmiennych, należy zawsze postępować tak, jak w przypadku normalnego notarialnego uwierzytelniania. Jednakże, ze względu na zwiększony potencjał oszustwa, notariusz musi zachować ostrożność, aby upewnić się, że notarialnie poświadcza dokument, który podpisujący ma podpisać i że podpisujący w pełni rozumie, co jest podpisywane. W takiej sytuacji należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:


  1. Zapytaj osobę podpisującą, czy jest świadoma tego, co podpisuje i celu dokumentu.

  2. Przeczytaj cały dokument osobie podpisującej. Może to zająć trochę czasu, ale jest to ważne dla zapewnienia, że podpisujący podpisuje dokument, który zamierza podpisać. Jednakże, aby uniknąć nieuprawnionego wykonywania zawodu notariusza, notariusze niebędący adwokatami powinni unikać wyjaśniania czegokolwiek w dokumencie, jeżeli zostaną o to poproszeni przez osobę podpisującą.

  3. Jeżeli osoba podpisująca nie jest w stanie zrozumieć całej lub części treści dokumentu, który czytasz, powinieneś odmówić dokonania czynności notarialnej. Odmowę należy odnotować w księdze protokołów.

  4. Jeżeli członkowie rodziny zmuszają daną osobę do złożenia podpisu, należy poprosić członków rodziny o opuszczenie pomieszczenia do czasu zakończenia czynności notarialnej. Odmów kontynuowania czynności, jeżeli odmówią wyjścia.

  5. Po wykonaniu powyższych czynności należy przystąpić do wykonania czynności związanych z prawidłowym sporządzeniem aktu notarialnego, takich jak identyfikacja osoby podpisującej oraz zapoznanie się z treścią aktu notarialnego w celu określenia rodzaju czynności notarialnej, którą będziesz wykonywał.

  6. Skieruj rękę osoby podpisującej na bloczek do złożenia podpisu. Jeśli dana osoba nie jest w stanie się podpisać, wystarczy podpis przez znak "X". Upewnij się, że postępujesz zgodnie z wymogami prawa notarialnego swojego stanu w zakresie podpisów przez Mark.

  7. Nie zezwalaj podpisującemu na używanie pieczątki do podpisywania dokumentu. To może unieważnić notarialną w stanach, które nie zezwalają na pieczątki podpisu. Większość stanów wymaga, aby notariusz był świadkiem podpisania dokumentu przez sygnatariusza. (Uwaga: Oregon zezwala na użycie pieczątki do podpisu przez osoby niepełnosprawne lub analfabetów). Sprawdź przepisy swojego stanu, aby ustalić, czy jest to dozwolone.

  8. Wykonaj te same kroki, aby sygnatariusz podpisał Twoją księgę aktów notarialnych.

Jako notariusz, jesteś zobowiązany do zachowania wysokiego stopnia ostrożności i należytej staranności podczas wykonywania swoich obowiązków notarialnych. Rozsądna staranność jest definiowana jako standard staranności, który zwykły, rozsądny i rozważny notariusz zastosowałby w celu zapewnienia bezbłędnego aktu notarialnego w tych samych lub podobnych okolicznościach.

Autor

Martyna Dumańska

Redakcja gtk-adwokaci.pl

To może Cię zainteresować