Niebezpieczeństwa związane z przyjęciem oferty ugody wstępnej

24 marca 2021

Bycie rannym w wypadku może wywrócić Twoje życie do góry nogami. Koszty leczenia wraz z naprawą pojazdu lub utrata zarobków spowodowana niezdolnością do pracy podczas powrotu do zdrowia może spowodować obciążenie finansowe.

Chęć jak najszybszego odzyskania odszkodowania, aby odzyskać te straty jest zrozumiała i w większości przypadków firmy ubezpieczeniowe szybko oferują ugodę. Jednak wczesne zaakceptowanie oferty, bez porady prawnej, może zaszkodzić Twojej zdolności do odzyskania odszkodowania, którego potrzebujesz.

Poniżej, nasz zespół prawny omawia niebezpieczeństwa związane z przyjęciem wstępnej oferty ugody i dlaczego należy skonsultować się z doświadczonym prawnikiem przed podpisaniem umowy. Pozwól nam pomóc Ci lepiej zrozumieć Twoje prawa i potencjalne opcje prawne podczas wolnej od ryzyka, niezobowiązującej konsultacji.

Adwokaci ubezpieczeniowi pracują dla ubezpieczyciela

Zadaniem doradcy ubezpieczeniowego jest ochrona interesów firmy ubezpieczeniowej, a nie Państwa. Firmy ubezpieczeniowe są w biznesie zarabiania pieniędzy. Wypłacanie odszkodowań może być kosztowne i wpływa na ich wynik finansowy. Adwokaci ubezpieczeniowi muszą obliczyć ofertę ugody, która nadal pozwala im na osiągnięcie zysku lub przynajmniej na osiągnięcie progu rentowności. Ubezpieczyciel nie zarabiałby pieniędzy, gdyby po prostu wypłacał każde roszczenie w całości.

Ubezpieczyciele nie starają się zapewnić, że otrzymasz maksymalną kwotę odszkodowania, jaka jest dla Ciebie dostępna. Dlatego też roszczenia są często odrzucane lub dewaluowane. Ubezpieczyciel będzie starał się wykorzystać wszystko co może przeciwko Tobie, w tym to co mówisz, aby zminimalizować wypłaty po wypadku.

Pierwsza oferta jest zazwyczaj zbyt niska

Prawie każda pierwsza oferta złożona przez firmę ubezpieczeniową jest zbyt niska. Pamiętaj, że ich celem jest wypłacenie jak najmniejszej kwoty. Ubezpieczyciele wiedzą jak bardzo stresujące finansowo może być zdarzenie po wypadku. Wykorzystają to na swoją korzyść, aby przekonać Cię do zaakceptowania szybkiej, niskiej oferty.

Jednak rzecznik ubezpieczyciela, który zaoferuje Ci ugodę nie poinformuje Cię, że jest ona niższa niż pełna wartość Twojego roszczenia. Zamiast tego, on lub ona sprawi, że będzie to brzmiało tak, jakby firma ubezpieczeniowa zrobiła wszystko co w jej mocy, aby uzyskać dla Państwa sprawiedliwe odszkodowanie. Ta wstępna oferta może nie pokryć podstawowych kosztów leczenia i utraconych zarobków.

Dlatego ważne jest, aby myśleć o wstępnej ofercie ugody jako o punkcie wyjścia do negocjacji, a nie jedynej szansie na odzyskanie odszkodowania. Może zająć wiele negocjacji ugodowych, aby nakłonić firmę ubezpieczeniową do złożenia oferty, która dokładnie odzwierciedla pełną wartość Twojego roszczenia.

Twoje szkody wymagają lepszej oceny

Pełna wartość Twoich szkód nie może być oceniona w ciągu pierwszych kilku tygodni po wypadku. Jeżeli doznałeś długotrwałych obrażeń lub trwałego kalectwa, może to znacząco wpłynąć na wysokość odszkodowania, które może zostać Ci przyznane. Jeśli zaakceptujesz wstępną ofertę ugody, istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie pokryje ona koniecznego leczenia, które może być potrzebne w przyszłości, takiego jak operacja lub rehabilitacja fizyczna.

Nie powinieneś również polegać na ocenie ubezpieczyciela. Licencjonowany prawnik specjalizujący się w obrażeniach ciała z naszej kancelarii jest przygotowany do przeprowadzenia dochodzenia w celu określenia pełnego kosztu Państwa szkody.

Możesz być uprawniony do dodatkowego odszkodowania

Przy pierwszej ofercie, ubezpieczyciel może powiedzieć, że zapłaci limit polisy aby zaspokoić Państwa roszczenie, ponieważ jest to wszystko co mogą Państwo otrzymać. Jeżeli koszty rachunków medycznych są wyższe niż limity polisy ubezpieczeniowej, mogą Państwo kwalifikować się do otrzymania większego odszkodowania. Jednakże, akceptacja wstępnej oferty ugody może zrzec się prawa do dodatkowego odszkodowania za obrażenia ciała i szkody majątkowe.

W Twoim najlepszym interesie jest, aby nie zawierać ugody dopóki nie będziesz w stanie dokładnie obliczyć swoich kosztów związanych z wypadkiem.

Kiedy zaakceptujesz ofertę, jest ona ostateczna

Pośpiech w przyjęciu pierwszej oferty ugody może również ograniczyć Twoją zdolność do dochodzenia pełnego odszkodowania. Przyjęcie ugody będzie prawdopodobnie oznaczało podpisanie formularza zwolnienia z odpowiedzialności. Oferta będzie ostateczna i w zasadzie zakończy Państwa starania o odszkodowanie. Zwalnia ona firmę ubezpieczeniową z wszelkiej przyszłej odpowiedzialności za obrażenia, szkody i straty.

Zatrudnij doświadczonego prawnika, który zajmie się Twoim roszczeniem

Zrozumiałe jest, że po doznaniu obrażeń w wypadku, chcesz uzyskać odszkodowanie raczej wcześniej niż później. Jednakże, zaakceptowanie wstępnej oferty firmy ubezpieczeniowej może pogorszyć sprawę. Potrzeba czasu aby zrozumieć pełen zakres Twoich obrażeń i jak one na Ciebie wpłyną.

Nasi prawnicy znają taktyki stosowane przez ubezpieczycieli w celu nakłonienia Państwa do zaakceptowania niższego odszkodowania niż to, które potencjalnie jest warte Państwa roszczenia. Jesteśmy przygotowani, aby poprowadzić Cię przez cały proces prawny.

Wstępna konsultacja z nami jest bezpłatna. Jeśli będziemy Cię reprezentować, nie ma żadnych opłat z góry za korzystanie z naszych usług. Otrzymujemy zapłatę tylko wtedy, gdy uzyskasz odszkodowanie.

Autor

Sebastian Owczyński

Redakcja gtk-adwokaci.pl

To może Cię zainteresować