Czy mogę wystąpić z roszczeniem ubezpieczeniowym z tytułu przerwy w działalności gospodarczej spowodowanej epidemią COVID-19?

22 kwietnia 2021

W całym kraju, firmy duże i małe poniosły ogromne straty finansowe z powodu pandemii COVID-19. Niektóre z nich zostały zmuszone do zamknięcia działalności z powodu nakazu pozostania w domu lub schronienia w miejscu zamieszkania oraz wytycznych dotyczących dystansu społecznego.

Jeśli Twoja firma straciła pieniądze z powodu pandemii koronawirusa, a posiadasz ubezpieczenie od przerw w działalności, możesz być w stanie złożyć wniosek o odszkodowanie, aby pomóc przetrwać ten trudny czas.

Nasi licencjonowani adwokaci rozumieją jak wielkim wyzwaniem jest ta pandemia i jak ważne może być odszkodowanie dla przetrwania i zdrowia Twojej firmy.

Pokrycie z polisy ubezpieczeniowej na wypadek przerw w działalności gospodarczej

Ubezpieczenie to ma na celu pokrycie strat w dochodach firmy po katastrofie, w tym strat wynikających z zamknięcia firmy z powodu katastrofy i/lub kosztów odbudowy po klęsce żywiołowej.

Jeżeli posiadasz polisę typu all-risk, możesz być objęty ochroną na wypadek strat spowodowanych pandemią COVID-19. Ubezpieczenie może być również pokryte, jeżeli polisa wymienia zarządzenia rządowe lub choroby zakaźne jako straty objęte ubezpieczeniem.

Ubezpieczenie od przerw w działalności nie jest tożsame z ubezpieczeniem majątkowym, które może zapewnić odszkodowanie za fizyczne zniszczenie firmy w wyniku trzęsienia ziemi lub innej klęski żywiołowej. Jednakże, polisa ubezpieczenia mienia może zawierać ubezpieczenie business interruption.

Celem polisy ubezpieczeniowej na wypadek przerwania działalności jest zapewnienie odszkodowania, które pomoże przywrócić firmę do stanu, w jakim znajdowałaby się, gdyby nie doszło do katastrofy.

Czy straty spowodowane przez COVID-19 są objęte tymi polisami?

To jest pytanie, które należy zadać licencjonowanemu prawnikowi, ponieważ każda polisa jest inna. Możesz być w stanie uzyskać pokrycie, ponieważ schronienie w miejscu lub pobyt w domu zamówienie może uniemożliwił dostęp do swojej firmy, powodując utratę zysków.

Należy wziąć pod uwagę, że niektórzy ubezpieczyciele zmienili język w swoich polisach po wybuchu epidemii SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) w 2003 roku, tak aby polisy te wykluczały pokrycie po wybuchu epidemii wirusów.

Odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej na wypadek przerwy w działalności gospodarczej

Będzie to zależało od warunków polisy, które niektóre firmy negocjują z firmą ubezpieczeniową. Często jednak istnieją pewne rodzaje szkód, za które można ubiegać się o odszkodowanie:

  • Utracone zy ski - Możesz być w stanie ubiegać się o zyski, które osiągnąłbyś, gdyby nie pandemia.
  • Koszty operacyjne - pokrywa to koszty operacyjne, które nadal ponosisz w czasie, gdy twoja działalność została przerwana.
  • Przeniesienie działalności - Może zaistnieć konieczność przeniesienia działalności podczas katastrofy, często z powodu uszkodzeń fizycznych. Można uzyskać odszkodowanie za koszty przeniesienia.
  • Koszty prowizji i szkolenia - Jeśli musisz wymienić maszyny uszkodzone w wyniku katastrofy, możesz być w stanie uzyskać odszkodowanie na pokrycie kosztów szkolenia operatorów tych maszyn.
  • Inne wydatki - Są to uzasadnione wydatki, które pozwalają na dalsze prowadzenie działalności, gdy fizyczna lokalizacja jest niedostępna.

biznesmen

Co się stanie jeśli ubezpieczyciel odrzuci moje roszczenie?

Firmy ubezpieczeniowe, podobnie jak wiele innych przedsiębiorstw, mogą tracić pieniądze w tym trudnym okresie. Nawet w silnej gospodarce, często opóźniają lub oferują niższe odszkodowania niż te, na które zasługują posiadacze polis. Firmy ubezpieczeniowe mają również historię odmawiania honorowania polis ubezpieczeniowych z tytułu przerw w działalności gospodarczej. Co więcej, mogły one zaobserwować ogromny wzrost roszczeń z powodu pandemii.

Jeżeli firma ubezpieczeniowa odrzuci Twoje roszczenie, możesz nadal być w stanie uzyskać odszkodowanie. Jednakże, walka z firmą ubezpieczeniową na własną rękę nie jest dobrym pomysłem. Posiadanie licencjonowanego adwokata po swojej stronie może pomóc wyrównać szanse. Być może trzeba będzie złożyć pozew sądowy, aby uzyskać pokrycie dostępne w polisie.

Uważaj na to, co powiesz firmie ubezpieczeniowej, jeśli i kiedy się z Tobą skontaktują. Oświadczenia, które złożysz mogą zaszkodzić Twojemu roszczeniu, a Ty możesz nawet nie zdawać sobie z tego sprawy.

 

Wiemy, że mogą mieć Państwo wiele pytań dotyczących polisy ubezpieczeniowej na wypadek przerw w działalności gospodarczej. Jesteśmy dostępni w celu omówienia sytuacji w ramach bezpłatnej konsultacji prawnej, bez obowiązku zatrudniania naszej firmy. Nasi prawnicy nie otrzymują wynagrodzenia, jeśli nie odzyskają odszkodowania w Twoim imieniu.

Czas jest najważniejszy, więc ważne jest, aby rozpocząć proces tak szybko, jak to możliwe. Firmy ubezpieczeniowe często odmawiają lub opóźniają uzasadnione roszczenia.

Autor

Wiktor Czerniak

Redakcja gtk-adwokaci.pl

To może Cię zainteresować