Co się stanie, jeśli ofiara wypadku umrze podczas dochodzenia roszczeń z tytułu obrażeń ciała?

23 marca 2021

Niektóre ofiary obrażeń ciała nie żyją do końca procesu prawnego. Obrażenia, których doznały były tak poważne, że nie były w stanie wrócić do zdrowia. Zdarzają się nawet rzadkie sytuacje, w których osoba, która złożyła pozew umiera z jakiegoś powodu, który jest zupełnie nie związany z wcześniejszym urazem, np. z powodu innego wypadku.

Pytanie brzmi: co dzieje się z roszczeniem, które złożył? Czy członek rodziny może je przejąć?

Poniżej dowiesz się więcej o tym, co może się zdarzyć w tego rodzaju sytuacji i dlaczego posiadanie doświadczonego adwokata od szkód osobowych, który Cię poprowadzi, jest tak ważne.

Co prawo mówi o takich sytuacjach?

Prawo pozwala, aby przyczyna powództwa przetrwała śmierć powoda poprzez coś, co nazywa się powództwem o przeżycie. Osobisty przedstawiciel majątku zmarłego może być w stanie wytoczyć powództwo o przeżycie, aby odzyskać odszkodowanie za szkody poniesione przez zmarłego przed jego śmiercią. Jednakże, prawo zabrania osiedlu ubiegania się o odszkodowanie za ból i cierpienie w ramach powództwa o przeżycie.

Osobisty przedstawiciel majątku może dochodzić odszkodowania za takie rzeczy jak:

 • Rachunki medyczne naliczone przed śmiercią, takie jak rachunki za przedłużony pobyt w szpitalu
 • Utracone zarobki, które zmarły mógłby dalej uzyskiwać
 • Koszty pogrzebu i pochówku
 • Utracone zarobki (np. zarobki utracone w czasie, gdy zmarły przebywał w szpitalu lub w inny sposób nie był w stanie pracować)
 • Odszkodowania karne, w niektórych przypadkach

Ważne jest, aby zauważyć, że powództwo o przeżycie nie jest tym samym, co roszczenie z tytułu bezprawnej śmierci. Roszczenie z tytułu bezprawnej śmierci może zapewnić odszkodowanie za ból i cierpienie i jest ono korzystne dla bliskich zmarłego. Dlatego też mogą oni domagać się takich rzeczy jak:

 • Żal
 • Smutek
 • Udręka
 • Stres
 • Utracona miłość
 • Utracone towarzystwo
 • Utracone wsparcie

Czy kwalifikuję się do złożenia pozwu o przeżycie?

Chociaż każda sytuacja jest inna, test jest generalnie taki: czy zmarły miałby podstawy do podjęcia działań prawnych, gdyby przeżył?

Jeśli odpowiedź na to pytanie jest twierdząca, możesz mieć podstawy do wystąpienia z powództwem o przeżycie.

W jaki sposób wypłacane jest odszkodowanie z tytułu przeżycia?

Pozostali przy życiu członkowie rodziny mogą nie być uprawnieni do dochodzenia roszczenia z tytułu dożywocia, chyba że jeden z nich jest osobistym przedstawicielem majątku zmarłego. Jednakże, nawet jeśli członkowie rodziny nie są tymi, którzy wnoszą pozew, są tymi, którzy odnoszą korzyści. Odszkodowanie jest wypłacane do masy spadkowej, a następnie rozdzielane pomiędzy beneficjentów, często żyjących małżonków i dzieci zmarłego.

Termin dla roszczenia o przeżycie

Termin, znany również jako termin przedawnienia, dla roszczeń o przeżycie wynosi dwa lata od śmierci osoby, która pierwotnie złożyła wniosek lub miała podstawy do podjęcia działań prawnych. Zgodnie z prawem stanowym, termin przedawnienia roszczenia o przeżycie zostaje zawieszony do czasu wyznaczenia osobistego przedstawiciela dla spadku lub 12 miesięcy po śmierci, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Czy powództwo z tytułu śmiertelnego wypadku i powództwo o przeżycie mogą być wniesione w tym samym czasie?

Tak, oba powództwa mogą być wniesione jednocześnie. Oba powództwa mogą potencjalnie zapewnić odszkodowanie za różnorodne szkody poniesione przez zmarłego przed śmiercią oraz przez bliskich, którzy go pozostawili.

Dlatego ważne jest, aby porozmawiać z licencjonowanym prawnikiem po śmierci bliskiej osoby. On lub ona może określić następne kroki, które możesz być w stanie podjąć.

Autor

Sebastian Owczyński

Redakcja gtk-adwokaci.pl

To może Cię zainteresować