Jak może dojść do opóźnienia w dochodzeniu roszczeń z tytułu obrażeń ciała

24 marca 2021

Ofiary obrażeń ciała, które zostały poszkodowane z powodu zaniedbania innej osoby, chcą odzyskać odszkodowanie za swoje obrażenia tak szybko jak to możliwe. Jednakże, ilość czasu potrzebnego do rozstrzygnięcia roszczenia różni się w zależności od sprawy. Niektóre roszczenia są rozwiązywane szybko, a inne trwają znacznie dłużej.

Istnieje wiele czynników, które wpływają na to, jak długo może potrwać osiągnięcie ugody, w szczególności zakres obrażeń i długość okresu rekonwalescencji. Ważnym czynnikiem jest również gotowość firmy ubezpieczeniowej do negocjacji i zaoferowania uczciwego odszkodowania.

Jeżeli masz pytania dotyczące czasu, jaki może być potrzebny do uzyskania odszkodowania, zadzwoń aby umówić się na bezpłatną konsultację prawną. Pomogliśmy wielu ofiarom obrażeń ciała odzyskać odszkodowanie i możemy odpowiedzieć na Twoje pytania dotyczące procesu prawnego.

Spory dotyczące odpowiedzialności

Aby odzyskać odszkodowanie, Ty i Twój prawnik musicie udowodnić, że inna strona ponosi winę za szkody, których doznaliście w wypadku. Oznacza to ustalenie, że inna strona była niedbała lub lekkomyślna i to bezpośrednio spowodowało Twoje obrażenia.

Jednakże, często pojawiają się spory dotyczące odpowiedzialności. Na przykład, firmy ubezpieczeniowe lubią twierdzić, że wina leży po stronie ofiary lub po prostu, że wypadek został spowodowany przez inne czynniki, a nie przez drugą stronę.

Bez względu na to, jak oczywista może wydawać się sprawa, firma ubezpieczeniowa może nadal próbować zaprzeczyć lub zmniejszyć wartość Państwa roszczenia. Jest to jednak szczególnie prawdopodobne, jeżeli dadzą Państwo firmie ubezpieczeniowej powody do zakwestionowania Państwa roszczenia, np. mówiąc rzeczy, które wydają się być przyznaniem się do winy. Należy bardzo ostrożnie podchodzić do tego, co mówi się o wypadku.

Długi okres rekonwalescencji

Zazwyczaj, roszczenia z tytułu obrażeń ciała nie są rozstrzygane dopóki ofiara nie osiągnie maksymalnej poprawy medycznej. W niektórych przypadkach, jest to punkt, w którym ofiara jest w pełni zdrowa. Jednak często zdarza się, że ofiara nie odzyskuje pełnej sprawności. W takich sytuacjach, maksymalna poprawa stanu zdrowia odnosi się do punktu, w którym jest mało prawdopodobne, że stan ofiary ulegnie poprawie przy dalszym leczeniu.

Czasami ofiara osiąga maksymalną poprawę stanu zdrowia w ciągu kilku tygodni. W innych przypadkach, ofiara może nie osiągnąć tego punktu przez kilka miesięcy. Twój prawnik zazwyczaj nie rozpocznie negocjacji dopóki nie osiągniesz maksymalnego polepszenia stanu zdrowia, ponieważ wtedy Twój prawnik będzie mógł określić jakie mogą być Twoje przyszłe potrzeby leczenia.

Taktyka złej wiary

Firmy ubezpieczeniowe nie chcą wypłacić sprawiedliwego odszkodowania za szkody osobowe. Chcą wypłacić jak najmniejszą kwotę odszkodowania lub nie wypłacić żadnej. Dlatego też często opóźniają proces. Na przykład, mogą zwlekać z przeprowadzeniem dochodzenia w sprawie wypadku lub ociągać się z rozpatrzeniem Twojego roszczenia. Mają nadzieję, że albo się poddasz, albo zaakceptujesz niską ofertę. Firmy ubezpieczeniowe są zobowiązane przez prawo do podjęcia rozsądnych starań w celu szybkiego zbadania i rozpatrzenia Państwa roszczenia.

Inną taktyką w złej wierze jest odmowa rozpatrzenia roszczenia bez podania wyraźnego powodu. Nawet jeśli firma ubezpieczeniowa ma rację odmawiając przyjęcia Państwa roszczenia, musi podać powód. Jednakże, nie podanie powodu jest często robione w nadziei, że zrezygnują Państwo z dochodzenia odszkodowania. Chcą również ominąć okres przedawnienia na złożenie pozwu o odszkodowanie, co oznaczałoby, że stracisz szansę na dochodzenie odszkodowania.

Jedną z zalet zatrudniania doświadczonego prawnika jest to, że może on określić, czy możesz być w stanie złożyć pozew. Czasami złożenie pozwu stanowi motywację dla firmy ubezpieczeniowej do podjęcia próby rozwiązania Twojego problemu. Firma ubezpieczeniowa nie chce pozostawić decyzji o Twoim roszczeniu w rękach ławy przysięgłych.

Bądź ostrożny w kontaktach z firmą ubezpieczeniową

Firmy ubezpieczeniowe są dobre w zwodzeniu ofiar wypadków. Wiedzą, co powiedzieć, aby zwiększyć szanse ofiary wypadku na poddanie się. Na przykład, niektóre ofiary wypadków mogą się poddać, jeśli firma ubezpieczeniowa powie im, że to oni ponoszą winę za wypadek.

Nie należy po prostu brać firmy ubezpieczeniowej na słowo. Ważne jest, aby skonsultować się z doświadczonym prawnikiem, który będzie koncentrować się na swoich najlepszych interesów w całym procesie prawnym.

Autor

Martyna Dumańska

Redakcja gtk-adwokaci.pl

To może Cię zainteresować