Co zrobić, jeśli doznałeś obrażeń na cudzym terenie?

27 maja 2021

Jeśli doznałeś urazu na cudzej posesji, właściciel może być odpowiedzialny, ponieważ nie dotrzymał obowiązku opieki, który był Ci należny.

Ważne jest, aby porozmawiać z licencjonowanym prawnikiem o tej sytuacji. On lub ona może pomóc określić, co robić dalej i czy mogą istnieć opcje prawne do ścigania odszkodowania za szkody.

Poniżej dowiesz się więcej o roszczeniach z tytułu odpowiedzialności lokalowej i dlaczego korzystne może być posiadanie adwokata zarządzającego roszczeniem dla Ciebie. Sprawy te mogą być złożone i obejmować wiele czynników, które mogą wymagać dokładnego rozważenia.

Elementy roszczenia o odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności lokalowej

Jeśli masz sprawę i zatrudnisz naszych adwokatów do jej prowadzenia, musimy udowodnić kilka rzeczy, aby mieć ważną sprawę. Po pierwsze, potrzebujemy dowodów na to, że strona winna była właścicielem, zajmowała lub dzierżawiła nieruchomość, w której doznałeś obrażeń. Po ustaleniu własności, musimy wykazać, że właściciel nie utrzymywał nieruchomości w stanie bezpiecznym dla jej przeznaczenia.

kontuzja

Udowodnienie, że nieruchomość była niebezpieczna lub miała niebezpieczny stan nie wystarczy. Musisz również wykazać, że niebezpieczny stan wynikał z zaniedbania, co jest złożoną kwestią w roszczeniu z tytułu odpowiedzialności lokalowej.

Zaniedbanie odnosi się do braku przestrzegania obowiązku zachowania należytej staranności w celu utrzymania nieruchomości bezpiecznej dla gości. Jednakże, definicja rozsądnej opieki może się różnić w oparciu o klasyfikację prawną ofiary urazu w czasie wypadku.

Status prawny gościa na terenie nieruchomości

Ogólnie rzecz biorąc, istnieją trzy rodzaje gości do nieruchomości, w oparciu o ich związek z właścicielem i ich powodu bycia na nieruchomości.

Invitee

Być może nie słyszałeś termin invitee przed, ale prawdopodobnie byłeś invitee w pewnym momencie. Zaproszony to często ktoś, kto jest na posesji w celu zrobienia zakupów lub z innego komercyjnego powodu. Zaproszony jest na terenie nieruchomości dla komercyjnej korzyści właściciela. Odwiedzający na terenie publicznym jest również uważany za zaproszonego.

Właściciele nieruchomości mają obowiązek uczynić nieruchomość w miarę bezpieczną dla osób zaproszonych. Definicja rozsądnie bezpieczne zależy od sytuacji. Na przykład, właściciel nieruchomości może być zmuszony do utrzymania odpowiedniej ochrony, aby zapobiec napadom na gości.

Licencjobiorca

Są to osoby, które wchodzą na teren nieruchomości w swoim własnym celu i mają wyraźne lub dorozumiane pozwolenie na wejście. Jednym z najczęstszych przykładów licencjobiorcy jest gość, którego zaprosiłeś do swojego domu. Sprzedawcy są kolejnym przykładem licencjobiorcy.

Ogólnie rzecz biorąc, właściciele nieruchomości są zobowiązani jedynie do ostrzegania licencjobiorców o warunkach, które w sposób nieuzasadniony zagrażają ich bezpieczeństwu. Wymóg ten nie ma zastosowania, jeśli właściciel nie jest świadomy stanu lub licencjobiorca może odkryć problem.

Trespassers

Nie mają prawa przebywać na terenie nieruchomości. Ogólnie rzecz biorąc, właściciele nieruchomości nie są winni żadnego obowiązku opieki nad intruzami, z wyjątkiem obowiązku unikania umyślnych prób zaszkodzenia intruzowi. Jednakże, właściciele nieruchomości są winni dzieciom obowiązek korzystania z rozsądnej opieki, aby pomóc w zapobieganiu cierpienia dzieci od urazu z powodu sztucznych warunków, takich jak basen.

Roszczenia ubezpieczeniowe z tytułu obrażeń odniesionych na terenie nieruchomości

Jeżeli doznałeś urazu na terenie cudzej posesji, możesz mieć możliwość dochodzenia odszkodowania na drodze roszczenia ubezpieczeniowego. Na przykład, jeżeli doznałeś obrażeń w domu przyjaciela, możesz złożyć wniosek o odszkodowanie z jego polisy ubezpieczeniowej. Jeżeli uraz zdarzył się w sklepie detalicznym, możesz być w stanie wnieść roszczenie z polisy ubezpieczeniowej właściciela nieruchomości od odpowiedzialności cywilnej.

Twój adwokat może zbadać polisy ubezpieczeniowe, które mogą mieć zastosowanie do nieruchomości, aby ustalić, czy mogą one zapewnić odszkodowanie za Twój uraz. Obejmuje to sprawdzenie limitów i wyłączeń polisy. Na przykład, jeżeli doznałeś obrażeń w wyniku lekkomyślnego lub celowego zachowania, może ono nie być objęte ubezpieczeniem.

Jeśli polisa ubezpieczeniowa nie pokrywa pełnego kosztu Twoich szkód, Twój prawnik może być w stanie złożyć pozew sądowy w celu odzyskania reszty odszkodowania. Pozew może być również konieczny, jeśli firma ubezpieczeniowa odmawia zaoferowania uczciwego odszkodowania.

Firmy ubezpieczeniowe często starają się zaoferować jak najmniejszą kwotę odszkodowania za roszczenia. Mogą również szukać sposobów na zdyskredytowanie ofiar lub całkowite odrzucenie roszczenia.

Dlatego też szybko kontaktują się z poszkodowanymi, próbując nakłonić ich do zgody na ugodę lub złożenia nagranego oświadczenia, które pomoże zdyskredytować poszkodowanych i obniżyć wartość ich roszczenia. Wiedzą, że ofiary są bezbronne i mogą ulec pokusie przyjęcia oferowanych pieniędzy.

Niebezpieczne warunki, które mogą prowadzić do roszczeń z tytułu odpowiedzialności za lokal

Istnieje wiele warunków na terenie nieruchomości, które mogą być niebezpieczne i narażać odwiedzających na ryzyko obrażeń. Jeśli doznałeś obrażeń w wyniku jednego z tych warunków, możesz mieć roszczenie z tytułu odpowiedzialności lokalowej:

Połamana lub niestabilna poręcz na klatce schodowej Spadający towar z półek sklepowych Luki lub pęknięcia w chodniku lub asfalcie Złe oświetlenie, szczególnie na nierównym lub wyboistym terenie Naruszenie przepisów budowlanych Wycieki, które sprawiają, że podłogi są mokre lub śliskie Zła konserwacja windy lub schodów ruchomych Pożary Połamane lub wadliwe meble Luźna wykładzina lub płytki podłogowe Przedłużacze, które są ukryte przed wzrokiem Brak ochroniarzy Nietrzymanie psa za ogrodzeniem lub na smyczy

Te i inne warunki mogą spowodować urazy w wyniku poślizgnięcia się i upadku lub narazić odwiedzających na ryzyko napaści z powodu zaniedbania bezpieczeństwa.

Obrażenia w roszczeniach dotyczących odpowiedzialności za lokal mogą obejmować następujące elementy:

  • Uszkodzenie rdzenia kręgowego
  • Skręcenia, takie jak skręcenie kostek, kolan lub nadgarstków
  • Złamane kości
  • Urazy głowy, w tym urazy mózgu
  • Poważne stłuczenia lub skaleczenia

Jeśli doznałeś tych lub innych obrażeń, możesz mieć prawo do złożenia pozwu.

Udowodnienie, że właściciel nieruchomości jest odpowiedzialny za obrażenia gościa może być skomplikowane. Konieczne jest przeprowadzenie kompleksowego dochodzenia w celu zebrania dowodów i ustalenia, czy właściciel nieruchomości naruszył obowiązek prawny.

Autor

Wiktor Czerniak

Redakcja gtk-adwokaci.pl

To może Cię zainteresować