Czy dzieci są traktowane inaczej w roszczeniach z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w lokalu?

23 marca 2021

Często dzieci nie rozumieją, dlaczego coś jest niebezpieczne, dopóki ktoś inny nie odniesie obrażeń lub one same nie doznają obrażeń. Ich brak zrozumienia może spowodować podjęcie złych decyzji, które narażają ich samych lub innych na niebezpieczeństwo.

Prawo uznaje, że dzieci często nie potrafią dobrze ocenić potencjalnie niebezpiecznych sytuacji. Zgodnie z doktryną atrakcyjnej uciążliwości, właściciele nieruchomości mają obowiązek pomóc chronić dzieci przed niebezpieczeństwem, nawet jeśli były one wtargnięciem.

Czy Twoje dziecko doznało obrażeń na cudzej posesji, np. w wypadku na basenie lub innym wypadku z udziałem czegoś, co mogło przyciągnąć dzieci? Mogą istnieć podstawy do roszczenia z tytułu odpowiedzialności za lokal na podstawie doktryny atrakcyjnej uciążliwości.

Roszczenia z tytułu odpowiedzialności lokalowej dotyczące wtargnięcia na teren posesji

Ogólnie rzecz biorąc, właściciele nieruchomości nie są winni intruzom wiele z obowiązku opieki. Zazwyczaj nie muszą robić zbyt wiele, aby zapobiec zranieniu intruza. To dlatego, że intruzi nie mają prawa być na nieruchomości.

Właściciel nieruchomości może potencjalnie być pociągnięty do odpowiedzialności za szkody wyrządzone włamywaczowi, jeśli on lub ona umyślnie lub złośliwie spowodował obrażenia u włamywacza.

Jeśli jednak intruzem było dziecko, właściciel nieruchomości może być winien dziecku znacznie więcej troski, aby spróbować zapobiec urazowi.

Co to jest atrakcyjny Nuisance?

Istnieją pewne cechy na nieruchomości, które mogą przyciągnąć dzieci, takie jak:

 • Baseny
 • Trampoliny
 • Domki na drzewach
 • Tunele
 • Studnie
 • Fontanny
 • Rusztowania
 • Drabiny
 • Schody
 • Dach, który jest łatwo dostępny

Te mogą być uznane za atrakcyjne uciążliwości, jeśli prawnik może udowodnić, że są one w stanie przyciągnąć dzieci i istnieje możliwość obrażeń.

Właściciel nieruchomości może mieć obowiązek zrobić coś, aby spróbować zapobiec dzieci z uzyskania dostępu do uciążliwości. Na przykład, umieszczenie ogrodzenia wokół basenu lub znak ostrzegający o niebezpieczeństwie wspinaczki na drabinie może chronić właściciela nieruchomości od odpowiedzialności, jeśli dziecko wkracza i doznaje obrażeń.

Istnieją inne rodzaje uciążliwości, które są mało prawdopodobne, aby być uznane za atrakcyjne uciążliwości, prawnie rzecz biorąc:

 • Stawy
 • Jeziora
 • Wzgórza
 • Klify
 • Drzewa
 • Niebezpieczeństwo zadławienia, takie jak żołędzie lub patyki
 • Gorąca woda
 • Trucizna
 • Ostre przedmioty
 • Ogień

Tworzenie roszczenia dotyczącego atrakcyjnych uciążliwości

Istnieje kilka rzeczy, które Twój adwokat może potrzebować ustalić, aby udowodnić, że właściciel nieruchomości jest odpowiedzialny za obrażenia z udziałem dziecka i atrakcyjnej uciążliwości:

 • Właściciel nieruchomości wiedział lub powinien wiedzieć, że dzieci będą przyciągane do nieruchomości i mogą wtargnąć
 • Właściciel nieruchomości wie lub powinien wiedzieć, że stan stwarza nieuzasadnione ryzyko szkody dla dziecka, które może wtargnąć
 • Dzieci nie rozumieją potencjalnego ryzyka związanego z przedmiotowym stanem
 • Podjęcie kroków w celu zapobieżenia wypadkom nie byłoby nadmiernie kosztowne
 • Właściciel nieruchomości nie zachował należytej staranności w celu zapobieżenia obrażeniom
 • Twoje dziecko doznało obrażeń z powodu przedmiotowych uciążliwości.

Definiowanie rozsądnej opieki

Każdy przypadek jest wyjątkowy, więc trudno jest określić, co to znaczy dla właściciela nieruchomości do podjęcia rozsądnej opieki, aby zapobiec obrażeniom z atrakcyjnych uciążliwości. Jednakże, rozsądna ostrożność często sprowadza się do dobrej oceny sytuacji.

Na przykład, zbudowanie ogrodzenia wokół basenu i zainstalowanie reflektorów lub systemu alarmowego może być uznane za rozsądne kroki. Zamykanie niebezpiecznych chemikaliów lub innych przedmiotów również może być uznane za rozsądne. Potencjalnie niebezpieczne zwierzęta powinny być trzymane na smyczy lub zamknięte.

Podczas gdy niektórzy właściciele nieruchomości mogą myśleć, że znak ochroni ich przed odpowiedzialnością, może to nie być prawdą. Znak sam w sobie może nie wystarczyć - właściciel nieruchomości może trzeba udowodnić, że on lub ona zrobił coś innego, aby utrzymać dzieci z dala od atrakcyjnych uciążliwości.

Jeśli ogrodzenie lub reflektory popadają w ruinę i nie działają, gdy dziecko wtargnie na teren, właściciel nieruchomości może być pociągnięty do odpowiedzialności za wszelkie obrażenia, które wynikają. Rozsądnie jest oczekiwać od właściciela nieruchomości, aby sprawdził ogrodzenie lub światła, aby mieć pewność, że działają.

Autor

Martyna Dumańska

Redakcja gtk-adwokaci.pl

To może Cię zainteresować