Notarialne poświadczanie uprzednio podpisanych dokumentów

10 marca 2021

Zdarza się, że jako notariuszowi zostanie przedstawiony do notarialnego poświadczenia dokument, który został wcześniej podpisany. Może się tak zdarzyć, ponieważ osoba podpisująca uważa, że jest dokładna, wypełniając wszystkie pola i podpisując dokument przed spotkaniem z notariuszem. Innym razem, dokument mógł zostać podpisany i przekazany odbiorcy zanim podpisujący był świadomy, że notarialne uwierzytelnienie jest wymagane, a teraz dokument został zwrócony i podpisujący wymaga usług notariusza.


Pierwszym krokiem jest sprawdzenie poświadczenia notarialnego w celu ustalenia, jaki rodzaj notarialnego poświadczenia jest wymagany. Jeżeli dokument zawiera potwierdzenie, notariusz postępuje tak samo jak w przypadku innych dokumentów wymagających potwierdzenia. W każdym przypadku, gdy ma być dokonane poświadczenie, musisz ustalić, czy nazwisko na dokumencie, twarz osoby stojącej przed Tobą oraz podpis osoby podpisującej są zgodne z nazwiskiem, twarzą i podpisem na dokumencie identyfikującym, tj. prawie jazdy lub paszporcie. W przypadku, gdy osoba podpisująca już wcześniej podpisała dokument, nadal sprawdzasz, czy podpis na dokumencie i podpis na dokumencie tożsamości ze zdjęciem są takie same. Nie musisz zmuszać osoby podpisującej do ponownego podpisania dokumentu. Zapytaj osobę podpisującą: "Czy podpisał(a) Pan(i) ten dokument z własnej woli i woli?". Jeżeli podpisujący udzieli odpowiedzi twierdzącej, przystępujesz do notarialnego uwierzytelnienia w zwykły sposób, uważając, aby zapisać wszystkie informacje w księdze notarialnej lub dzienniku.

Jeżeli dokument zawiera jurat - notarialne poświadczenie znajdujące się w dolnej części aktu notarialnego - konieczne będzie poproszenie osoby podpisującej o ponowne podpisanie dokumentu. Złożenie oświadczenia wymaga złożenia przysięgi lub potwierdzenia. Podpisujący musi podpisać dokument po udzieleniu potwierdzającej odpowiedzi na pytanie: "Czy uroczyście przysięga Pan/Pani (lub potwierdza) pod groźbą kary krzywoprzysięstwa, że treść dokumentów jest prawdziwa i zgodna z Pana/Pani wiedzą?". Jeśli osoba podpisująca już wcześniej podpisała dokument, należy podać jej krótkie wyjaśnienie, dlaczego jest proszona o ponowne podpisanie dokumentu. Zarówno w przypadku potwierdzenia, jak i w przypadku juratu, notariusz musi posługiwać się w poświadczeniu notarialnym datą bieżącą - datą sporządzenia aktu notarialnego, bez względu na datę dokumentu lub datę jego wcześniejszego podpisania.

Autor

Wiktor Czerniak

Redakcja gtk-adwokaci.pl

To może Cię zainteresować