Poślizgnęłam się i upadłam. Czy mam sprawę przeciwko właścicielowi nieruchomości?

21 maja 2021

Wypadki poślizgnięcia i upadku są często spowodowane przez niebezpieczne warunki lub przeszkody, które powinny być naprawione. Co najmniej, właściciele nieruchomości powinni dać gościom ostrzeżenie o niebezpieczeństwie, aby pomóc im uniknąć zranienia.

Właściciele nieruchomości są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa gości i odwiedzających na ich terenie i mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za wypadki poślizgnięcia i upadku, które występują z powodu ich zaniedbania.

Poniżej dowiesz się więcej o tego typu sprawach, w tym o tym, w jaki sposób można ustalić odpowiedzialność i jakie są najczęstsze przyczyny wypadków związanych z poślizgnięciami i upadkami. Jeśli masz jakiekolwiek pytania po poślizgnięciu się i upadku z wysokości, powinieneś zdecydowanie rozważyć skontaktowanie się z prawnikiem z Phoenix z naszej kancelarii. Wstępna konsultacja jest bezpłatna i nie ma obowiązku zatrudniania naszej kancelarii.

Czy mam uzasadnione roszczenie?

Chociaż każdy przypadek jest wyjątkowy, istnieje kilka rzeczy, które Ty i Twój prawnik musicie udowodnić, aby mieć ważną sprawę przeciwko właścicielowi nieruchomości, w tym:

 • Właściciel nieruchomości stworzył niebezpieczny stan, albo przez działanie lub brak działania.
 • Właściciel nieruchomości wiedział, że warunek istniał, ale zaniedbał go poprawić.
 • Warunek istniał na tyle długo, że właściciel nieruchomości powinien był wiedzieć o istnieniu zagrożenia i skorygować go.

Jeśli nie zostałeś prawidłowo ostrzeżony, że niebezpieczny stan istniał na nieruchomości, która może spowodować szkody, właściciel nieruchomości może być pociągnięty do odpowiedzialności. Ostrzeżenie może przyjść w formie znaku przedstawiającego potencjalne niebezpieczeństwo lub środków zapobiegawczych, które chronią gości i gości przed niebezpieczeństwem, takich jak taśmy ostrzegawczej do liny off obszaru.

upadek

Jednakże, trudno jest potwierdzić roszczenie o poślizgnięcie i upadek. Nawet jeśli można udowodnić, że właściciel nieruchomości miał czas, aby naprawić stan, właściciel może powiedzieć, że powinieneś był wiedzieć, że było to niebezpieczne. Dlatego tak ważne jest, aby pracować z doświadczonym adwokatem.

Jednakże, jeśli rozważasz roszczenie, musisz działać szybko.

Udowodnienie swojej sytuacji prawnej po wypadku z poślizgnięciem i upadkiem

Pierwszym krokiem w udowodnieniu odpowiedzialności za wypadek poślizgnięcia i upadku jest udowodnienie, że osoba, która doznała obrażeń na cudzej posesji powinna być chroniona przed niebezpieczeństwem. Zasadniczo istnieją osoby zaproszone, licencjobiorcy i intruzi.

Zaproszony to ktoś, kto wchodzi na cudzą posesję w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Licencjobiorca to ktoś, kto wchodzi na cudzą posesję w celu odbycia spotkania towarzyskiego. Zasadniczo, każdy, kto wchodzi na teren innej nieruchomości i robi to w tych celach będzie ogólnie prawnie chroniony od niebezpieczeństwa i szkody poniesionej z powodu niebezpiecznego stanu, który nie był oczywisty. Trespasser jest ktoś, kto nie ma prawa do bycia na nieruchomości. Właściciele nieruchomości nie mają wiele z jakichkolwiek zobowiązań prawnych wobec intruzów.

Wypadki na terenie prywatnym

Poślizg i upadek wypadek może wystąpić z kilku powodów. Chociaż prawie każdy niebezpieczny stan może być centrum takiego roszczenia prawnego, jeden z najczęstszych problemów, które prowadzi do poślizgu i upadku jest warunki podłogi na nieruchomości.

Ludzie, którzy wchodzą do nieruchomości mają tendencję do zakładania, że powierzchnia, na której chodzą jest bezpieczna. Dlatego niewiele osób zauważy, że podłoga jest mokra, a zatem śliska, i niewiele osób kiedykolwiek stąpałoby lekko i ostrożnie po podłodze z założeniem lub nawet podejrzeniem, że spadnie przez deski podłogowe. Kiedy ludzie nie są świadomi niebezpiecznego stanu, nie są przygotowani do radzenia sobie z nim i dlatego zazwyczaj doznają poważnych obrażeń.

Niektóre inne przykłady zaniedbań własności, które mogą prowadzić do wypadków poślizgu i upadku obejmują, ale nie są ograniczone do:

Mokre powierzchnie Nierówne powierzchnie lub podłogi Pęknięte lub złamane chodniki Niezapewnienie barier od niebezpiecznych warunków Słabe oświetlenie Niebezpieczne klatki schodowe Nieoznakowane stopnie Podarte, złamane lub podniesione obszary dywanu.

Prywatni właściciele nieruchomości są również zobowiązani do zapewnienia gości i odwiedzających z odpowiednim ostrzeżeniem o niebezpiecznych warunkach. Ostrzeżenie powinno dokładnie opisywać stan i potencjalną szkodę, która może wystąpić, jeśli gość lub odwiedzający zignoruje ostrzeżenie. Ostrzeżenie powinno być również łatwo widoczne dla każdego, kto znajduje się w pobliżu.

Jest to powszechne i uzasadnione oczekiwanie zaproszonych i licencjobiorców - że osoby odpowiedzialne za utrzymanie nieruchomości podejmą podstawowe kroki w celu zapewnienia ostrzeżeń, jeśli warunki są niebezpieczne.

Wypadki na terenie nieruchomości mieszkalnych

Mogą wystąpić przypadki, w których ludzie są ranni w wypadku poślizgnięcia i upadku na nieruchomości mieszkalnej. Na przykład, może się to przydarzyć lokatorowi w mieszkaniu. Właściciel może być potencjalnie pociągnięty do odpowiedzialności na podstawie umowy pomiędzy najemcą a właścicielem, która prawdopodobnie określa stronę odpowiedzialną za utrzymanie lub kontrolowanie określonych części nieruchomości.

Jeżeli doznałeś obrażeń na terenie nieruchomości mieszkalnej objętej umową najemca-najemca, są pewne rzeczy, które musiałbyś udowodnić, aby pociągnąć właściciela nieruchomości do odpowiedzialności:

 • Wynajmujący miał ustanowioną kontrolę nad niebezpiecznym stanem, który spowodował wypadek poślizgnięcia się i upadku.
 • Naprawa tego stanu nie byłaby trudna ani nie nałożyłaby na wynajmującego nieuzasadnionego obciążenia finansowego.
 • Niebezpieczny stan mógł spowodować poważne obrażenia po jego zaniedbaniu.
 • Niepodjęcie przez wynajmującego próby naprawienia niebezpiecznego stanu doprowadziło do wypadku polegającego na poślizgnięciu się i upadku.

Jednakże, wynajmujący musi być właściwie ostrzeżony, że niebezpieczny stan istnieje w jego lub jej ustanowionej domenie. Jeżeli lokator doznał obrażeń po wypełnieniu tego obowiązku, właściciel nieruchomości może być potencjalnie pociągnięty do odpowiedzialności za szkody.

Wypadki na terenie należącym do rządu

Jeżeli doznałeś obrażeń w wyniku poślizgnięcia i upadku na terenie należącym do rządu, możesz być w stanie pociągnąć do odpowiedzialności jednostkę rządową, która kontroluje teren.

Roszczenia wniesione przeciwko jednostce rządowej często dotyczą niebezpiecznych warunków, które zostały zaniedbane przez pracowników federalnych, stanowych lub miejskich.

Na przykład, możesz doznać obrażeń po potknięciu się i upadku na popękany chodnik na zewnątrz budynku rządowego. Chodnik znajduje się na nieruchomości należącej i utrzymywanej przez rząd, który podlega tym samym standardom odpowiedzialności, co właściciele prywatnych nieruchomości.

Jednak złożenie wniosku przeciwko podmiotowi rządowemu może być trudne i wymaga przestrzegania innego procesu niż w przypadku roszczenia o odszkodowanie za obrażenia ciała wniesionego przeciwko osobie fizycznej lub podmiotowi prywatnemu.

Zawiadomienie o roszczeniu zapewnia miastu ostrzeżenie o zamiarach złożenia pozwu i musi szczegółowo określać charakter roszczenia.

Oto wymagania dotyczące złożenia zawiadomienia o roszczeniu w mieście Phoenix:

 • Musisz podać wystarczające fakty, które potwierdzają Twoje roszczenie wobec miasta i wyjaśnić, dlaczego składasz pozew.
 • Musisz osobiście doręczyć zawiadomienie o roszczeniu pracownikowi miasta, który może przyjąć doręczenie w imieniu miasta.
 • Musisz podać konkretną sumę pieniędzy, którą zaakceptujesz w celu zaspokojenia swojego roszczenia.
 • Musisz również przedstawić szczegółowe wyjaśnienie, w jaki sposób doszedłeś do wartości pieniężnej swojej ugody.

Zawiadomienie o roszczeniu musi być złożone i doręczone właściwej osobie w ciągu 180 dni od doznania urazu. Jeśli czekać, aby służyć swoje zawiadomienie o roszczeniach po 180-dniowym terminie, roszczenie zostanie odrzucone.

Pomoc prawna dla ofiar wypadków związanych z poślizgnięciem i upadkiem

Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywania swoich obiektów dla bezpieczeństwa innych. Jeśli ty lub ktoś, kogo kochasz został ranny, ponieważ właściciel nieruchomości zaniedbał swój obowiązek, możesz mieć opcje prawne.

Jesteśmy oddani pomaganiu ofiarom zaniedbania w odzyskaniu zdrowia po ich obrażeniach poprzez pociągnięcie winnego do odpowiedzialności za jego lub jej działania. Możemy omówić Twoje potencjalne roszczenie z tytułu poślizgnięcia i upadku podczas bezpłatnej konsultacji. Jeśli masz sprawę i zatrudnisz naszą firmę, jesteśmy przygotowani na dochodzenie maksymalnego odszkodowania.

Nie wahaj się skontaktować z nami w celu uzyskania wykwalifikowanej pomocy prawnej. Nasi klienci nigdy nie są obciążani żadnymi opłatami prawnymi z góry i płacisz nam tylko wtedy, gdy odzyskamy odszkodowanie za Twoje roszczenie.

Autor

Wiktor Czerniak

Redakcja gtk-adwokaci.pl

To może Cię zainteresować