Pełnomocnictwo notarialne

 

Podstawowa wiedza o pełnomocnictwach

Jeśli chcemy upoważnić kogoś, by wykonywał w naszym imieniu czynności, które możemy wykonywać tylko osobiście, potrzebne będzie pełnomocnictwo. To ważny dokument, który oddaje w ręce innego podmiotu nasze prawa. Wszystko, co zrobi osoba objęta pełnomocnictwem, będzie miało...

Zobacz więcej
 

Pełnomocnictwo w rozumieniu prawnym

Pełnomocnictwo to jeden z tych terminów prawniczych, które z reguły nie wydają się nam obce. Gdy jednak sami zaczynamy interesować się jego specyfiką, zazwyczaj nie bez zdumienia odkrywamy, że nasza wiedza na ten temat jest nie tylko ograniczona, ale i nierzadko oparta na stereotypach...

Zobacz więcej
 

specyfika pełnomocnictwa do sprawy spadkowej

Pełnomocnictwo do sprawy spadkowej jest zagadnieniem dość kłopotliwym. Często nie tylko nie wiemy, jaka jego forma jest właściwa, ale i w jakich okolicznościach ją stosować. Już na wstępnie należy podkreślić, że nie ma mowy o poświadczeniu dziedziczenia w kancelarii notarialnej...

Zobacz więcej
 

Co to jest pełnomocnictwo ogólne?

Pełnomocnictwo rozumiane jest jako czynność prawna dotycząca jednej strony. Polega ono na tym, że Mocodawca, czyli ten, kto udziela pełnomocnictwa, upoważnia Pełnomocnika, czyli tego, kto go reprezentuje w konkretnej sprawie, do możliwości podejmowania czynności w jej imieniu...

Zobacz więcej